Tử vi tuổi HỢI năm 2013

Người tuổi Hợi là người sinh vào các năm âm lịch 1959, 1971, 1983, 1995… Vận thế năm 2013 của người tuổi Hợi Người tuổi Hợi gặp năm Tỵ phạm Thái Tuế (Tỵ – Hợi tương xung). Theo đó, vận trình gặp nhiều điều bất lợi, bất an, bất thuận. Tuy nhiên, theo vòng luân chuyển của thời gian,…