Tướng người phát đạt

tướng người phát đạt Thông thường bàn về việc giải đoán tướng mạo, xem tướng người ta hễ thấy diện mạo khôi ngô tuấn tú, nghe tiếng nói vang dội, tam đình bình ổn, ngũ nhạc triều quy, hoặc ngũ quan cân xứng cũng vội cho ngay đó là các loại tướng chắn chắn sẽ…